40940659_1100622170104669_4725942662580928512_n

LỄ KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN MỚI

Công tác phát triển Đảng là nhiệm vụ thường xuyên có ý nghĩa quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, góp phần xây dựng tổ chức cơ sở đảng vững mạnh. Chi ủy…