HƯỞNG ỨNG TUẦN LỄ HỌC TẬP SUỐT ĐỜI NĂM 2017

Tháng Mười 30, 2017 3:01 chiều

– Giám đốc TTHTCĐ xã Cảnh Dương chủ trì họp với: Lãnh đạo địa phương. Ban giám hiệu 3 trường MN, TH, THCS và đại diện các thôn. Thống nhất phương án tổ chức thực hiện “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2017”
– Thực hiện công văn số 120/CV-BCĐ ngày 20 tháng 9 năm 2017 của Ban Chỉ đạo xây dựng xã hội học tập tỉnh Quảng Bình về việc tổ chức “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” năm 2017; Thực hiện công văn số 122/CV-BCĐ ngày 27 tháng 9 năm 2017 của ủy ban nhân dân huyện Quảng Trạch về việc tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2017.
– Giám đốc TTHTCĐ xã Chủ trì phối kết hợp với Lãnh đạo địa phương, Ban giám hiệu 3 trường MN, TH, THCS. Ban cán sự các thôn trên địa bàn toàn xã.

2.1.Thuận lợi
Được sự quan tâm, chỉ đạo của các cấp chính quyền. Sự hưởng ứng của cán bộ giáo viên, nhân viên, toàn thể học sinh của các trường và nhân dân trên địa bàn toàn xã.
2.2.Khó khăn
– TTHTCĐ xã còn kiêm nhiệm nên tập trung cho kế hoạch chưa cao.
– Kinh phí còn hạn hẹp nên công tác tuyên truyền chưa được rầm rộ.
III. Kế hoạch tiếp theo nhằm hưởng ứng tuần lễ
– Tiếp tục tuyên truyền tổ chức “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” trong thời gian tiếp theo.
– Các trường tiếp tục tuyên truyền cho học sinh, cán bộ, giáo viên, nhân viên thấy được ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập suốt đời. Học sinh xác định mục tiêu đúng đắn và không ngừng tự học, tự bồi dưỡng cho bản thân.
IV. Đề xuất, kiến nghị
– Đối với trung ương, Bộ GD&ĐT: Không
– Đối với UBND tỉnh, Sở GD&ĐT: Không
– Đới với UBND huyện (thị xã, thành phố), xã (phường, thị trấn): Hỗ trợ kinh phí cho TTHTCĐ để hoạt động một cách thường xuyên có hiệu quả.

Sau đây là hình ảnh của buổi lễ:

22554689_922165601254481_498299361_n

22547720_922165697921138_1040982390_n

22551875_922165817921126_1495517794_n

22554655_922165774587797_1672813169_n

22627382_922166041254437_308628492_n

22635199_922166354587739_1160025884_n