Hội nghị tổng kết năm học 2015-2016, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm học 2016-2017

Tháng Chín 29, 2016 9:07 sáng

Ngày 24/8/2016, tại hội trường UBND huyện Quảng Trạch diển ra Hội nghị tổng kết năm học 2015-2016, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm học 2016-2017. Đến dự với Hội nghị có: Lãnh đạo Sở GD&ĐT, lãnh đạo các phòng ban thuộc Sở GD&ĐT; thường trực Huyện ủy, thường trực HĐND, lãnh đạo UBND huyện, thường trực UBMTTQVN huyện; Đại diện lãnh đạo Ban tổ chức Huyện ủy, Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Văn phòng Huyện ủy, Văn phòng HĐND và UBND huyện; LĐLĐ huyện, Huyện đoàn, Hội cựu giáo chức, Hội khuyến học, đại diện lãnh đạo các phòng, ban cấp huyện; Chủ tịch UBND các xã, Hiệu trưởng các trường MN, TH, THCS trên địa bàn huyện.

Năm học 2015-2016 được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Bình, các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương trong công tác Giáo dục và Đào tạo. Toàn ngành khắc phục khó khăn, đoàn kết hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên tích cực bồi dưỡng, tự bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn, đổi mới phương pháp dạy học theo chuẩn kiến thức kỹ năng, phù hợp với đối tượng học sinh. Chất lượng mủi nhọn qua các hội thi được nâng cao; quy mô, mạng lưới trường, lớp ổn định… Nhận thức của nhân dân về Giáo dục và Đào tạo có nhiều chuyển biến tích cực tạo điều kiện cho công tác huy động, duy trì số lượng và nâng cao chất lượng dạy học và giáo dục toàn diện cho học sinh.

DSC00997-300x225

TapHuan

Thời gian Sáng Chiều
Thứ 2
5/9
Khai giảng các trường THCS, TH và Mầm Non Các bộ phận làm việc bình thường tại phòng
Thứ 3
6/9
Các bộ phận làm việc bình thường tại phòng Các bộ phận làm việc bình thường tại phòng
Thứ 4
7/9
Các bộ phận làm việc bình thường tại phòng Các bộ phận làm việc bình thường tại phòng
Thứ 5
8/9
Các bộ phận làm việc bình thường tại phòng Các bộ phận làm việc bình thường tại phòng
Thứ 6
9/9
Các bộ phận làm việc bình thường tại phòng Các bộ phận làm việc bình thường tại phòng