HỘI THI “GIÁO VIÊN DẠY GIỎI” CẤP HUYỆN NĂM HỌC: 2017 – 2018

Tháng Năm 27, 2018 4:30 chiều

Tham gia hội thi “Giáo viên dạy giỏi cấp huyện” Trường Mầm non Cảnh Dương có 04 cô tham gia. 

Tham gia hội thi các thí sinh sẽ phải trải qua 2 phần thi. Là thi kiến thức và thi thực hành.

Ở phần thi kiến thức giáo viên tham gia thi viết bài kiểm tra hiểu biết về kiến thức chăm sóc giáo dục trẻ mầm non, nghiệp vụ kỹ năng sư phạm, chủ trương, đường lối, định hướng và các nội dung chỉ đạo của cấp học mầm non. Thời gian làm bài là 90 phút. Điểm tối đa cho phần thi này là 10 điểm.

Phần thi thứ 2 là thi thực hành, giáo viên tham gia dự thi tổ chức 2 hoạt động dạy học. Trông đó giáo viên được tự chọn một hoạt động, 01 hoạt động do Ban tổ chức xác định bằng hình thức bốc thăm. Ở phần thi thực hành các thí sinh tham gia thi phải đạt từ 8 điểm trở lên.

Kết thúc hội thi trường Mầm non Cảnh Dương đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Có 01 cô đạt giải Nhất, 01 cô đạt giải ba, 02 cô đạt giải khuyến khích. Đó là cả 1 quá trình phấn đấu không ngừng nghỉ của cả tập thể.

Thông qua hội thi “Giáo viên dạy giỏi cấp huyện” Cấp học mầm non lần này nhằm đánh giá năng lực, nghiệp vụ của đội ngũ giaó viên trong đổi mới phương pháp, hình thức giáo dục trẻ phù hợp với yêu cầu, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Tạo phong trào thi đua sôi nổi, khuyến khích giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục tự học và sáng tạo. Công nhận và tôn vinh những giáo viên dạy giỏi, để bồi dưỡng bổ sung vào quy hoạch đội ngũ cốt cán đối với các trường học mầm non trên địa bàn huyện.

Sau đây là một số hình ảnh của hội thi:

26733408_2051405011805807_7303361983557924955_n

26730962_2051404891805819_8916103197914832472_n

26734463_2051404651805843_4971593726989330306_n