HỘI THI ”XÂY DỰNG MÔI TRƯỜNG GIÁO DỤC LẤY TRẺ LÀM TRUNG TÂM” CẤP TỈNH

Tháng Năm 27, 2018 4:55 chiều

Nhà trường chỉ đạo các lớp làm tốt công tác xây dựng môi trường trong và ngoài lớp học phù hợp với chủ đề, nhu cầu, khả năng và hứng thú của trẻ. Tham gia hội thi cán bộ giáo viên nhà trường đã tích cực nghiên cứu, tìm tòi để tạo môi trường trong cho trẻ hoạt động theo hướng lấy trẻ làm trung tâm, tạo điều kiện cho trẻ được khám phá trải nghiệm, trẻ được hoạt động theo nhu cầu và hứng thú của bản thân, tạo ra những sản phẩm sáng tạo. Từ những nguyên vật liệu phế thải với đôi bàn tay khéo léo, óc sáng tạo, các cô đã tạo ra được nhiều những đồ dùng, đồ chơi cho chủ đề “Phương tiện giao thông”, những đồ chơi cho góc vận động, khám phá trải nghiệm với cát, sỏi, nước…

Thực hiện Quyết định số 2239/SGDĐT -GDMN ngày 27/10/2017 của Sở Giáo dục và đào tạo tỉnh Quảng Bình về việc tổ chức cuộc thi “Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm trong các cơ sở giáo dục Mầm non” năm học 2017- 2018.

Trường Mầm non Cảnh Dương chỉ đạo các lớp làm tốt công tác xây dựng môi trường trong và ngoài lớp học phù hợp với chủ đề, nhu cầu, khả năng và hứng thú của trẻ. Tham gia hội thi cán bộ giáo viên nhà trường đã tích cực nghiên cứu, tìm tòi để tạo môi trường trong cho trẻ hoạt động theo hướng lấy trẻ làm trung tâm, tạo điều kiện cho trẻ được khám phá trải nghiệm, trẻ được hoạt động theo nhu cầu và hứng thú của bản thân, tạo ra những sản phẩm sáng tạo. Từ những nguyên vật liệu phế thải với đôi bàn tay khéo léo, óc sáng tạo, các cô đã tạo ra được nhiều những đồ dùng, đồ chơi cho chủ đề “Phương tiện giao thông”, những đồ chơi cho góc vận động, khám phá trải nghiệm với cát, sỏi, nước..

Sau đây là một số hình ảnh:

30652996_969736096526611_8799881934451121564_n

30656457_969736993193188_7857554310528869895_n

30656844_969737386526482_4224777127109716427_n

30656457_969736993193188_7857554310528869895_n

30656844_969737386526482_4224777127109716427_n

30657116_969735106526710_8813534385192352477_n

30657265_969737586526462_6767385167622656573_n

30688383_969735683193319_7472619940611362093_n

30697764_969737316526489_6694950621992076126_n

30697764_969737316526489_6694950621992076126_n

30698032_969737246526496_745392492659172698_n

30698492_969735163193371_2749323297789090202_n

30706881_969737456526475_8536077871959269278_n

30706881_969737456526475_8536077871959269278_n

30729308_970270026473218_7977940776164774350_n

31183457_2111947255751582_5292970653090054144_n