SINH HOẠT CHUYÊN MÔN CỤM SỐ 1 TẠI TRƯỜNG MẦM NON CẢNH DƯƠNG

Tháng Một 5, 2021 8:58 chiều

Vừa qua ngày 25/12/2020 Cụm số 1 tổ chức sinh hoạt chuyên môn tại trường Mầm non Cảnh Dương
Buổi sinh hoạt chuyên môn với mục đích:
– Nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên môn, tích cực áp dụng phương pháp thực hành giáo dục “lấy trẻ làm trung tâm”, lựa chọn các hoạt động linh hoạt, đảm bảo tính thực tiễn, phù hợp với từng đối tượng trẻ mầm non của các đơn vị trường trong cụm;

– Giúp cho CBGV 5 trường trong cụm được thống nhất về cách xác định mục tiêu; nội dung; phương pháp và cách thức tổ chức thực hiện lĩnh vực KPXH; lĩnh vực phát triển TCKNXH;

Tạo điều kiện để giáo viên có cơ hội giao lưu học hỏi; chia sẻ chuyên môn giữa các trường thông qua sinh hoạt chuyên môn cụm.

FB_IMG_1609851864491

FB_IMG_1609854609947FB_IMG_1609854603153

FB_IMG_1609854609947